Vienlaicīgai optiskai un radio AWL piestipriniet WR-R10 un uzstādiet SU-800 vai galveno zibspuldzi, kas atbalsta optiskās zibspuldzes vadību (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 vai SB-500). uz aksesuāru apavu.

  • Izveidojiet savienojumus starp WR-R10 un visām radiovadāmajām zibspuldzēm ( Bezvadu savienojuma izveide ).

  • Ja SB-500 ir uzstādīts uz kameras piederumu pieslēgvietas, izvēlieties [ Optical/radio AWL ] vienumam [ Bezvadu zibspuldzes opcijas ]. Citām zibspuldzēm vai SU-800 [ Bezvadu zibspuldzes opcijas ] tiek automātiski iestatīta uz [ Optical/radio AWL ].

  • Vienīgā opcija, kas pieejama opcijai [ Tālvadības zibspuldze ], būs [ Grupas zibspuldze ].

  • Tālvadības zibspuldzes var ievietot līdz sešām grupām (A līdz F). Novietojiet optiski vadāmās ierīces grupās A līdz C un radiovadāmās ierīces grupās D līdz F. Lai parādītu opcijas grupām D līdz F, nospiediet 1 vai 3 displejā [ Group flash options ].