Izmantojiet pogu S ( Q ), lai pielāgotu kameras jutību pret gaismu (ISO jutību). Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas nepieciešams, lai veiktu ekspozīciju, nodrošinot lielāku aizvara ātrumu vai mazāku diafragmas atvērumu. Jums ir arī iespēja iespējot automātisko ISO jutības vadību, kas automātiski pielāgo jutību, ja lietotāja izvēlētajā iestatījumā nevar sasniegt optimālu ekspozīciju.

ISO jutības regulēšana

Turiet nospiestu pogu S ( Q ) un grieziet galveno komandu ciparripu.

Izvēlieties kādu no vērtībām no ISO 100 līdz 102 400. Ir pieejami arī iestatījumi no aptuveni 0,3 līdz 1 EV zem ISO 100 un 0,3 līdz 5 EV virs ISO 102 400.

Augsta ISO jutība

Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas nepieciešams ekspozīcijai, kas ļauj uzņemt attēlus vājā apgaismojumā un palīdz novērst izplūšanu, kad objekts ir kustībā. Tomēr ņemiet vērā: jo augstāka ir jutība, jo lielāka iespēja, ka attēlu ietekmēs “troksnis” nejauši izvietotu spilgtu pikseļu, miglas vai līniju veidā.

Automātiskās ISO jutības kontroles iespējošana

Turiet nospiestu pogu S ( Q ) un grieziet apakškomandu ciparripu, lai izvēlētos, vai kamera automātiski pielāgos ISO jutību, ja vēlamo ekspozīciju nevar sasniegt ar lietotāja izvēlēto vērtību.

  • Kad ir iespējota automātiskā ISO jutības kontrole, augšējā vadības panelī un skatu meklētājā parādīsies ISO AUTO indikatori. Kad šie indikatori ir izgaismoti (nemirgo), attēli tiks uzņemti ar jutību, kas atlasīta opcijai [ ISO jutība ]. Ja jutība tiek mainīta no lietotāja izvēlētās vērtības, ISO AUTO indikatori mirgos un displejos tiks parādīta mainītā vērtība.

Maksimālā jutība

Varat izvēlēties automātiskās ISO jutības kontroles augšējo robežu, lai novērstu pārāk augstu ISO jutības palielināšanos. Maksimālo ISO jutību var atlasīt, izmantojot fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes vienumu [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Automātiskā ISO jutības kontrole ] > [ Maksimālā jutība ].