Uzņemiet attēlus ar vienu vai vairākām attālinātām zibspuldzēm, izmantojot bezvadu zibspuldzes vadību (Advanced Wireless Lighting jeb AWL). Informāciju par zibspuldzes izmantošanu, kas piestiprināta kameras piederumu pieslēgvietai, skatiet sadaļā “Fotogrāfija ar zibspuldzi kamerā” ( Fotografēšana ar zibspuldzi kamerā ).

Visā šajā nodaļā darbības, kas saistītas ar kamerai pievienotu piederumu, ir apzīmētas ar C , bet darbības ar tālvadības zibspuldzēm ar f . Papildinformāciju par tālvadības zibspuldzes izmantošanu ( f ) skatiet zibspuldzes komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

Izmantojot attālās zibspuldzes

Tālvadības zibspuldzes var vadīt, izmantojot:

  • radio signāli * ( Radio AWL ),

  • optiskie signāli no zibspuldzes, kas uzstādīta uz kameras piederumu pieslēgvietas ( Optical AWL ),

  • radiosignāli ar papildu apgaismojumu, ko nodrošina pie kurpā piestiprināta zibspuldze * (Pie apavā piestiprinātas zibspuldzes pievienošana ) vai

  • kombinēti radio un optiskie signāli * ( Optical/Radio AWL ).

  • Radio zibspuldzes vadība ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir pievienots WR-R10.