Ethernet kabeļa pievienošana

Ievietojiet Ethernet kabeli kameras Ethernet savienotājā. Neizmantojiet spēku un neievietojiet savienotājus leņķī. Pievienojiet otru kabeļa galu datoram vai maršrutētājam.

  • Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Vadu LAN ] vienumam [ Vadu LAN/WT ] > [ Izvēlieties aparatūru ].

WT-6 pievienošana

Pagrieziet perifērijas savienotāja vāciņu uz augšu ( q ) un pilnībā ievietojiet WT-6 savienotājus kameras perifērijas savienotājā ( w ). Pagrieziet bloķēšanas riteni, lai nofiksētu WT-6 vietā ( e ).

  • Iestatīšanas izvēlnē atlasiet [ Bezvadu LAN ] vienumam [ Vadu LAN/WT ] > [ Izvēlēties aparatūru ].

Barošanas avota izvēle

Lai novērstu kameras negaidītu izslēgšanos iestatīšanas vai datu pārsūtīšanas laikā, izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru vai papildu maiņstrāvas adapteri.