Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

  • Programmas SnapBridge problēmu novēršanas informāciju var atrast lietotnes tiešsaistes palīdzībā, ko var skatīt šeit:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Informāciju par Wireless Transmitter Utility skatiet utilīta tiešsaistes palīdzībā.

Problēma

Risinājums

Kamera parāda TCP/IP kļūdu.

Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet saimniekdatora vai bezvadu maršrutētāja iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla iestatījumi ).

Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.

Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi ( Atmiņas karšu ievietošana ).

Augšupielāde tiek pārtraukta un to nevar atsākt.

Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Attēlu augšupielāde ).

Savienojums ir neuzticams.

Ja vienumam [ Kanāls ] ir atlasīts [ Auto ], kad veidojat savienojumu ar viedierīci, izvēlieties [ Manuāli ] un atlasiet kanālu manuāli ( Wi-Fi savienojuma iestatījumi ).

Ja kamera ir savienota ar datoru infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir iestatīts uz kanālu no 1 līdz 8 ( Tīkla iestatījumi ).

[ Savienot ar viedierīci ] un [ Savienot ar datoru (iebūvēts Wi-Fi) ] ir pelēkā krāsā, un tos nevar atlasīt.

Šīs opcijas nav pieejamas, ja kamera ir pievienota, izmantojot Ethernet vai WT-6. Iestatīšanas izvēlnē ( Vadu LAN/WT funkcijas ) atlasiet [ Atspējot ] vienumam [ Vadu LAN/WT ] > [ Vadu LAN/WT funkcijas ].