Kameras kopšana

Nenometiet

Nemetiet kameru vai objektīvu un nepakļaujiet to triecieniem. Izstrādājums var darboties nepareizi, ja tas tiek pakļauts spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.

Turiet sausu

Turiet kameru sausu. Iekšējā mehānisma rūsēšana, ko izraisa ūdens kameras iekšpusē, var ne tikai būt dārgi salabot, bet arī radīt neatgriezeniskus bojājumus.

Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām

Pēkšņas temperatūras izmaiņas, piemēram, tās, kas rodas, ieejot apsildāmā ēkā vai izejot no tās aukstā dienā, var izraisīt kondensātu ierīces iekšpusē. Lai novērstu kondensāciju, ievietojiet ierīci pārnēsāšanas somā vai plastmasas maisiņā, pirms pakļaujat to pēkšņām temperatūras izmaiņām.

Sargāt no spēcīgiem magnētiskiem laukiem

Statiskie lādiņi vai magnētiskie lauki, ko rada aprīkojums, piemēram, radio raidītāji, var traucēt monitora darbību, sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo shēmu.

Neatstājiet objektīvu vērstu pret sauli

Neatstājiet objektīvu ilgu laiku vērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Intensīva gaisma var sabojāt attēla sensoru vai izraisīt izbalēšanu vai “iedegšanu”. Fotogrāfijās, kas uzņemtas ar kameru, var būt baltas izplūšanas efekts.

Lāzeri un citi spilgtas gaismas avoti

Nevirziet lāzerus vai citus īpaši spilgtus gaismas avotus pret objektīvu, jo tas var sabojāt kameras attēla sensoru.

Tīrīšana

Tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai viegli noņemtu putekļus un savārstījumu, pēc tam uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Pēc kameras izmantošanas pludmalē vai jūras krastā noslaukiet smiltis vai sāli, izmantojot saldūdenī viegli samitrinātu drānu, un pēc tam kārtīgi noslaukiet kameru. Retos gadījumos statiskās elektrības dēļ LCD displeji var iedegties vai kļūt tumši; tas neliecina par nepareizu darbību. Displejs drīz atgriezīsies normālā stāvoklī.

Objektīva un spoguļa tīrīšana

Šie elementi ir viegli sabojājami: notīriet putekļus un pūkas ar pūtēju. Ja izmantojat aerosola pūtēju, turiet kannu vertikāli, lai novērstu šķidruma izplūšanu, kas var sabojāt stikla elementus. Lai no objektīva noņemtu pirkstu nospiedumus un citus traipus, uz mīkstas drānas uzklājiet nelielu daudzumu objektīva tīrīšanas līdzekļa un rūpīgi noslaukiet objektīvu.

Zemas caurlaidības filtra tīrīšana

Informāciju par zemas caurlaidības filtra tīrīšanu skatiet sadaļā “Zemas caurlaidības filtrs” ( Zemas caurlaidības filtrs ) un "Manuālā tīrīšana" ( Manuālā tīrīšana ).

Objektīva kontakti

Turiet objektīva kontaktus tīrus.

Neaiztieciet aizvara aizkaru
 • Slēģu aizkars ir īpaši plāns un viegli sabojājams: nekādā gadījumā nedrīkst izdarīt spiedienu uz aizkaru, bakstīt to ar tīrīšanas instrumentiem vai pakļaut to spēcīgai gaisa plūsmai no pūtēja. Šīs darbības var saskrāpēt, deformēties vai saplēst aizkaru.

 • Slēģu aizkars var šķist nevienmērīgi krāsots; tas neliecina par nepareizu darbību. Tas arī neietekmē attēlus.

Uzglabāt labi vēdināmā vietā

Lai novērstu pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Neglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai kampara kožu bumbiņām, blakus aprīkojumam, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu, vai vietās, kur tā tiks pakļauta ļoti augstai temperatūrai, piemēram, sildītāja tuvumā vai slēgtā transportlīdzeklī karstā dienā. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt produkta darbības traucējumus.

Ilgtermiņa uzglabāšana

Lai novērstu bojājumus, ko izraisa, piemēram, akumulatora šķidruma noplūde, izņemiet akumulatoru, ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku. Glabājiet kameru plastmasas maisiņā, kurā ir desikants. Tomēr neuzglabājiet ādas kameras korpusu plastmasas maisiņā, jo tas var izraisīt materiāla bojāšanos. Glabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā. Ņemiet vērā, ka desikants pakāpeniski zaudē savu spēju absorbēt mitrumu, un tas regulāri jāmaina. Lai novērstu pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no uzglabāšanas vietas vismaz reizi mēnesī, ievietojiet akumulatoru un dažas reizes atlaidiet aizvaru.

Pirms strāvas avota noņemšanas vai atvienošanas izslēdziet izstrādājumu

Strāvas avota noņemšana vai atvienošana, kamēr kamera ir ieslēgta, var sabojāt izstrādājumu. Īpaši jāuzmanās, lai attēlu ierakstīšanas vai dzēšanas laikā neatvienotu vai neatvienotu strāvas avotu.

Piezīmes par monitoru
 • Monitors ir konstruēts ar īpaši augstu precizitāti; vismaz 99,99% pikseļu ir efektīvi, un ne vairāk kā 0,01% pikseļu trūkst vai ir bojāti. Tādējādi, lai gan šajos displejos var būt pikseļi, kas vienmēr ir izgaismoti (balti, sarkani, zili vai zaļi) vai vienmēr ir izslēgti (melni), tas nav darbības traucējums. Ar ierīci ierakstītie attēli netiek ietekmēti. Lūdzam jūsu sapratni.

 • Spilgtā apgaismojumā attēlus monitorā var būt grūti saskatīt.

 • Nespiediet uz monitoru. Monitors var darboties nepareizi vai tikt bojāts. Putekļus vai pūkas uz monitora var noņemt ar pūtēju. Traipus var noņemt, viegli noslaukot monitoru ar mīkstu drānu vai zamšādu. Ja monitors saplīst, jāuzmanās, lai izvairītos no savainojumiem, ko var radīt stikla plīsums. Uzmanieties, lai šķidrie kristāli no monitora nepieskartos ādai un neiekļūtu acīs vai mutē.

Nosusiniet piederumu apavu pārsegu

Ja kameru lieto lietū, ūdens var iekļūt komplektā iekļautajā piederumu pieslēgvietas vāciņā. Pēc kameras lietošanas lietū noņemiet un nosusiniet piederumu pieslēgvietas vāciņu.

Akumulatora kopšana

Piesardzības pasākumi lietošanai
 • Nepareizi rīkojoties, akumulatori var plīst vai iztecēt, izraisot izstrādājuma koroziju. Strādājot ar akumulatoriem, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

  • Pirms akumulatora nomaiņas izslēdziet izstrādājumu.

  • Baterijas var būt karstas pēc ilgstošas lietošanas.

  • Turiet akumulatora spailes tīras.

  • Izmantojiet tikai akumulatorus, kas apstiprināti lietošanai šajā iekārtā.

  • Neizveidojiet īssavienojumu un neizjauciet baterijas, kā arī nepakļaujiet tās liesmas vai pārmērīga karstuma iedarbībai.

  • Ja akumulators nav ievietots kamerā vai lādētājā, nomainiet spaiļu vāciņu.

 • Ja akumulators ir karsts, piemēram, tūlīt pēc lietošanas, pirms uzlādes pagaidiet, līdz tas atdziest. Mēģinot uzlādēt akumulatoru, kamēr tā iekšējā temperatūra ir paaugstināta, tas pasliktinās akumulatora veiktspēju, un akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai daļēji.

 • Ja akumulators kādu laiku netiks lietots, ievietojiet to kamerā un izlādējiet to pirms izņemšanas no kameras uzglabāšanai. Akumulators jāuzglabā vēsā vietā ar apkārtējās vides temperatūru no 15 °C līdz 25 °C (59 °F līdz 77 °F). Izvairieties no karstām vai ļoti aukstām vietām.

 • Baterijas jāuzlādē sešu mēnešu laikā pēc lietošanas. Ja ilgstoši neizmantojat, uzlādējiet akumulatoru un izmantojiet kameru, lai to izlādētu reizi sešos mēnešos, pirms nogādājiet to vēsā vietā uzglabāšanai.

 • Izņemiet akumulatoru no kameras vai lādētāja, kad to neizmantojat. Kamera un lādētājs patērē minimālu uzlādes līmeni pat tad, kad tie ir izslēgti, un tas var izlādēt akumulatoru tiktāl, ka tas vairs nedarbosies.

 • Neizmantojiet akumulatoru apkārtējā temperatūrā, kas zemāka par 0 °C (32 °F) vai augstāka par 40 °C (104 °F). Šī piesardzības pasākuma neievērošana var sabojāt akumulatoru vai pasliktināt tā darbību. Uzlādējiet akumulatoru telpās 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) temperatūrā. Akumulators netiks uzlādēts, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C (32 °F) vai virs 60 °C (140 °F).

 • Ja akumulatora temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 15 °C (59 °F) un no 45 °C (113 °F) līdz 60 °C (140 °F), kapacitāte var samazināties un uzlādes laiks palielināties.

 • Akumulatoru kapacitāte parasti samazinās zemā apkārtējā temperatūrā. Pat svaigas baterijas, kas uzlādētas temperatūrā, kas zemāka par aptuveni 5 °C (41 °F), iestatīšanas izvēlnē [ Informācija par akumulatoru ] var īslaicīgi palielināties no “0” līdz “1”, taču displejs atgriezīsies normālā režīmā, tiklīdz akumulators būs uzlādēts. ir uzlādēts aptuveni 20 °C (68 °F) vai augstākā temperatūrā.

 • Akumulatora ietilpība samazinās zemā temperatūrā. Jaudas izmaiņas atkarībā no temperatūras tiek atspoguļotas kameras akumulatora uzlādes līmeņa displejā. Tā rezultātā akumulatora displejā var būt redzams jaudas kritums, temperatūrai pazeminoties, pat ja akumulators ir pilnībā uzlādēts.

 • Pēc lietošanas baterijas var būt karstas. Izņemot baterijas no kameras, ievērojiet piesardzību.

Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatorus

Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Komplektācijā iekļautais akumulators piegādes laikā nav pilnībā uzlādēts.

Gatavi rezerves akumulatori

Pirms fotografēšanas sagatavojiet rezerves akumulatoru un turiet to pilnībā uzlādētu. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt grūti iegādāties rezerves akumulatorus īsā laikā.

Sagatavojiet pilnībā uzlādētus rezerves akumulatorus aukstajām dienām

Daļēji uzlādēti akumulatori aukstās dienās var nedarboties. Aukstā laikā pirms lietošanas uzlādējiet vienu akumulatoru, bet otru glabājiet siltā vietā, lai vajadzības gadījumā to varētu nomainīt. Pēc sasilšanas auksts akumulators var atgūt daļu no uzlādes.

Akumulatora līmenis
 • Atkārtota kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, saīsinās akumulatora darbības laiku. Pilnībā izlādējušās baterijas pirms lietošanas jāuzlādē.

 • Ievērojams laika samazināšanās pilnībā uzlādēta akumulatora uzlādes laikā, kad to lieto istabas temperatūrā, norāda, ka tas ir jānomaina. Iegādājieties jaunu uzlādējamu akumulatoru.

Nemēģiniet uzlādēt pilnībā uzlādētus akumulatorus

Akumulatora uzlādes turpināšana pēc pilnīgas uzlādes var pasliktināt akumulatora veiktspēju.

Izlietoto bateriju pārstrāde

Pārstrādājiet atkārtoti uzlādējamās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējiet spailes ar lenti.

Lādētāja izmantošana

 • Neizveidojiet lādētāja spailes īssavienojumu. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt lādētāja pārkaršanu un bojājumus.

 • Atvienojiet lādētāju, kad tas netiek lietots.

 • Izmantojiet MH-26a tikai ar saderīgām baterijām.

 • Neizmantojiet lādētājus ar bojājumiem, kuru dēļ iekšpuse ir atklāta vai kas lietošanas laikā rada neparastas skaņas.