Iespējams, varat atrisināt visas ar kameru saistītas problēmas, veicot tālāk norādītās darbības. Pārbaudiet šo sarakstu, pirms konsultējaties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

1. SOLIS

Pārbaudiet izplatītākās problēmas, kas uzskaitītas šajās sadaļās:

2. SOLIS

Izslēdziet kameru un izņemiet akumulatoru, pēc tam uzgaidiet apmēram minūti, ievietojiet akumulatoru vēlreiz un ieslēdziet kameru.

Pēc uzņemšanas kamera var turpināt rakstīt datus atmiņas kartē. Pirms akumulatora izņemšanas uzgaidiet vismaz minūti.

3. SOLIS

Meklēt Nikon tīmekļa vietnēs.

4. SOLIS

Konsultējieties ar Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana
  • Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem daži izvēlnes vienumi un citas funkcijas var nebūt pieejamas. Lai piekļūtu izvēlnes vienumiem, kas ir pelēkoti, vai funkcijām, kas citādi nav pieejamas, mēģiniet atjaunot noklusējuma iestatījumus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu [ Atiestatīt visus iestatījumus ].

  • Tomēr ņemiet vērā, ka tiks atiestatīti arī bezvadu tīkla profili, informācija par autortiesībām un citi lietotāja ģenerētie ieraksti. Pēc atiestatīšanas iestatījumus nevar atjaunot.