Lai tuvinātu fotoattēlu, kas tiek rādīts pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, nospiediet pogu X vai kursortaustiņa centru vai ātri piesitiet displejam. [ FX (36 × 24) ] formāta fotoattēlus var tuvināt līdz aptuveni 21× ( lieli attēli), 16× ( vidēji ) vai 10× ( mazie ). Tālummaiņas laikā konstatētās sejas ir apzīmētas ar baltām apmalēm; pagrieziet apakškomandu ciparripu, lai skatītu citas sejas.

Atskaņošanas tālummaiņas izmantošana

Darbība

Apraksts

Tuviniet vai tāliniet

  • Nospiediet pogu X vai izmantojiet stiepšanās žestus, lai tuvinātu.

  • Lai tālinātu, nospiediet W ( M ) vai izmantojiet savilkšanas žestus.

Ja tālummaiņas koeficients tiek mainīts, tiek parādīts navigācijas logs, kurā pašlaik redzamais apgabals ir norādīts ar dzeltenu apmali. Josla zem navigācijas loga parāda tālummaiņas koeficientu, kas kļūst zaļa 1:1. Navigācijas logs no displeja tiek notīrīts pēc dažām sekundēm.

Skatīt citus attēla apgabalus

Izmantojiet kursortaustiņu vai slīdēšanas žestus, lai skatītu attēla apgabalus, kas nav redzami monitorā. Turiet nospiestu kursortaustiņu, lai ātri ritinātu uz citām kadra daļām.

Apgriezt attēlu *

Lai apgrieztu attēlu līdz apgabalam, kas pašlaik ir redzams monitorā, nospiediet i un atlasiet [ Ātrā apgriešana ].

Atlasiet sejas

Tālummaiņas laikā konstatētās sejas navigācijas logā ir apzīmētas ar baltām apmalēm. Pagrieziet apakškomandu ciparripu vai pieskarieties ekrāna ceļvedim, lai skatītu citas sejas.

Skatīt citus attēlus

Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai skatītu to pašu vietu citos fotoattēlos, nemainot tālummaiņas koeficientu (filmas atlase atceļ tālummaiņu). Varat arī skatīt citus fotoattēlus, pieskaroties e vai f ikonai displeja apakšdaļā.

Aizsargājiet attēlus

Nospiediet pogu g ( h / Q ), lai ieslēgtu vai izslēgtu pašreizējā attēla aizsardzību ( Attēlu aizsardzība pret izdzēšanu ).

Atsākt fotografēšanu

Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei vai nospiediet pogu K , lai izietu uz uzņemšanas režīmu.

Skatīt izvēlnes

Nospiediet pogu G , lai skatītu izvēlnes.

  • Funkcija [ Ātrā apgriešana ] nav pieejama izvēlnē i , kad tiek rādītas RGB histogrammas ( RGB histogramma ).