Επιλέξτε την ταχύτητα συγχρονισμού φλας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ 1/200 s (Auto FP) ]

Ο αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP είναι ενεργοποιημένος με συμβατές μονάδες φλας και η μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού για άλλες μονάδες φλας έχει οριστεί σε 1 / 200 s.

  • Όταν η κάμερα εμφανίζει ταχύτητα κλείστρου 1 / 200 s στη λειτουργία P ή A , ο αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας θα ενεργοποιηθεί εάν η πραγματική ταχύτητα κλείστρου είναι μεγαλύτερη από 1 / 200 s. Εάν το φλας υποστηρίζει αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας, η κάμερα μπορεί να επιλέξει ταχύτητες κλείστρου έως και 1 / 8000 s.

  • Στις λειτουργίες S και M , ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ταχύτητες κλείστρου έως και 1 / 8000 s όταν χρησιμοποιεί μονάδες φλας που υποστηρίζουν αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας.

[ 1/200 s ]

Η ταχύτητα συγχρονισμού φλας έχει οριστεί στην επιλεγμένη τιμή, η οποία μπορεί να είναι από 1 / 200 έως 1 / 60 s.

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Καθορισμός ταχύτητας κλείστρου στο όριο ταχύτητας συγχρονισμού φλας

Στις λειτουργίες S και M , η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να καθοριστεί στην τιμή που έχει επιλεγεί για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση e1 [ Ταχύτητα συγχρονισμού φλας ] επιλέγοντας την επόμενη ταχύτητα κλείστρου μετά την πιο αργή δυνατή ταχύτητα κλείστρου (30 δευτ. ή % ). Ένα X (ένδειξη συγχρονισμού φλας) θα εμφανιστεί στο σκόπευτρο και στον πίνακα ελέγχου μαζί με την ταχύτητα συγχρονισμού του φλας.

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας
  • Ο αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας επιτρέπει τη χρήση του φλας στην υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου που υποστηρίζεται από την κάμερα. Όταν είναι επιλεγμένο το [ 1/200 s (Auto FP) ], η κάμερα ενεργοποιεί αυτόματα τον αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες κλείστρου μεγαλύτερες από την ταχύτητα συγχρονισμού φλας. Αυτό καθιστά δυνατή την επιλογή του μέγιστου διαφράγματος για μειωμένο βάθος πεδίου ακόμη και όταν το θέμα φωτίζεται με οπίσθιο φωτισμό σε έντονο ηλιακό φως.

  • Η οθόνη πληροφοριών φλας εμφανίζει "FP" όταν είναι επιλεγμένο το αυτόματο [ 1/200 s (Auto FP) ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία