Bekijk informatie over de batterij die momenteel in de camera is geplaatst.

Optie

Beschrijving

[ Opladen ]

Het huidige batterijniveau uitgedrukt als een percentage.

[ Aantal opnamen ]

Het aantal keren dat de batterij is gebruikt om de sluiter te ontspannen sinds deze voor het laatst is opgeladen.

[ Batterij leeftijd ]

Een display met vijf niveaus dat de batterijleeftijd aangeeft.

  • Een waarde van "0" ( k ) geeft aan dat de prestaties van de batterij onaangetast zijn.

  • Een waarde van “4” ( l ) geeft aan dat de batterij het einde van zijn oplaadlevensduur heeft bereikt. Vervang de batterij.

Aantal opnamen

[ Aantal opnamen ] toont het aantal keren dat de sluiter is ontspannen. Merk op dat de camera soms de sluiter ontspant zonder een foto te maken, bijvoorbeeld bij het meten van de vooraf ingestelde witbalans.

Batterijen opladen bij lage temperaturen

Batterijen vertonen over het algemeen een capaciteitsdaling bij lage omgevingstemperaturen. Zelfs nieuwe batterijen die zijn opgeladen bij temperaturen onder ongeveer 5 °C (41 °F) kunnen een tijdelijke verhoging van "0" naar "1" laten zien in de waarde die wordt weergegeven voor [ Batterijduur ], maar het display keert terug naar normaal zodra de batterij leeg is. is opgeladen bij een temperatuur van ongeveer 20 °C (68 °F) of hoger.