Pas de instellingen aan voor gebruik wanneer de camera is verbonden met een apparaat dat locatiegegevens levert, namelijk een GPS ontvanger of een smartapparaat met de SnapBridge app. Raadpleeg de online Help van de app voor meer informatie over SnapBridge .

Keuze

Beschrijving

[ Stand-by-timer ]

Als [ Inschakelen ] is geselecteerd wanneer een GPS ontvanger is aangesloten, worden de belichtingsmeters automatisch uitgeschakeld als er geen handelingen worden uitgevoerd gedurende de periode die is opgegeven met Persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ]. Het verbruik van de batterij wordt verminderd.

[ Positie ]

Bekijk de locatiegegevens van de GPS ontvanger of smart device. De weergegeven items variëren afhankelijk van de bron.

[ Klok instellen vanaf satelliet ]

Selecteer [ Ja ] om de cameraklok te synchroniseren met de tijd gerapporteerd door het GPS apparaat.