Pas de instellingen aan voor gebruik wanneer de camera is verbonden met een apparaat dat locatiegegevens levert, namelijk een GPS-ontvanger of een smartapparaat met de SnapBridge-app. Raadpleeg de online help van de app voor meer informatie over SnapBridge.

Optie

Beschrijving

[ Standby-timer ]

Als [ Inschakelen ] is geselecteerd wanneer een GPS-ontvanger is aangesloten, worden de belichtingsmeters automatisch uitgeschakeld als er geen bewerkingen worden uitgevoerd gedurende de periode die is opgegeven met Persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ]. Het verbruik van de batterij wordt verminderd.

[ Positie ]

Bekijk de locatiegegevens geleverd door de GPS-ontvanger of smart device. De weergegeven items verschillen per bron.

[ Klok instellen vanaf satelliet ]

Selecteer [ Ja ] om de cameraklok te synchroniseren met de tijd die wordt gerapporteerd door het GPS-apparaat.