Geef rol- en pitch-informatie weer op basis van informatie van de kantelsensor van de camera.

  • Als de camera noch naar links noch naar rechts wordt gekanteld, wordt de rolreferentielijn groen. Als de camera niet naar voren of naar achteren wordt gekanteld, wordt de stip ( I ) in het midden van het scherm groen.

  • Elke deling is gelijk aan 5°.

    Cameraniveau

    Camera naar links of rechts gekanteld

    Camera naar voren of naar achteren gekanteld

De camera kantelen

De virtuele horizonweergave is niet nauwkeurig wanneer de camera onder een scherpe hoek naar voren of naar achteren wordt gekanteld. Als de camera de kanteling niet kan meten, wordt de mate van kanteling niet weergegeven.