Pas de instellingen voor de aanraakbedieningen van de monitor aan.

Aanraakbediening in-/uitschakelen

Schakel de bedieningselementen op het aanraakscherm in of uit. Selecteer [Alleen afspelen ] om de bediening via het aanraakscherm alleen in de afspeelmodus in te schakelen.

Flicks in volledig frame afspelen

Kies of het volgende beeld in schermvullende weergave wordt weergegeven door naar links of naar rechts te vegen.

Optie

Beschrijving

S

[ Links U Rechts ]

Veeg naar links om de volgende foto weer te geven.

T

[ Links V Rechts ]

Veeg naar rechts om de volgende afbeelding weer te geven.