Pas de instellingen aan voor de aanraakbedieningen van de monitor.

Aanraakbediening in-/uitschakelen

Bediening via aanraakscherm in- of uitschakelen. Selecteer [ Alleen afspelen ] om de bediening via het aanraakscherm alleen in de afspeelmodus in te schakelen.

Snel afspelen in volledig frame

Kies of het volgende beeld in schermvullende weergave wordt weergegeven door naar links of naar rechts te vegen.

Keuze

Beschrijving

S

[ Links U Rechts ]

Veeg naar links om de volgende foto weer te geven.

T

[ Links V Rechts ]

Veeg naar rechts om de volgende foto weer te geven.