Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad NX Studio [ Info ].

Vul de namen in van de fotograaf (maximaal 36 tekens) en de auteursrechthebbende (maximaal 54 tekens). Markeer [ Artiest ] of [ Copyright ] en druk op 2 om een tekstinvoervenster weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Om copyrightinformatie aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Attach copyright information ], drukt u op 2 en controleert u of er een vinkje ( M ) in het aangrenzende selectievakje verschijnt. Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; copyrightinformatie wordt aan alle volgende foto's toegevoegd.

informatie over copyright
  • Om ongeoorloofd gebruik van de namen van artiesten of auteursrechthouders te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat [ Copyrightinformatie bijvoegen ] niet is geselecteerd voordat u de camera uitleent of overdraagt aan een andere persoon. U moet er ook voor zorgen dat de velden voor artiest en copyright leeg zijn.

  • Nikon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of geschillen die voortkomen uit het gebruik van de optie [ Copyrightinformatie ].

Foto Info

Copyrightinformatie is opgenomen in de opnamegegevens die worden weergegeven in het foto-informatiescherm.