Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad [ Info ] van NX Studio.

Voer de namen in van de fotograaf (maximaal 36 tekens) en de houder van het auteursrecht (maximaal 54 tekens). Markeer [ Artiest ] of [ Copyright ] en druk op 2 om een dialoogvenster voor tekstinvoer weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie “Tekstinvoer” ( Tekstinvoer ).

Om copyrightinformatie aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Attach copyright information ], drukt u op 2 en bevestigt u dat er een vinkje ( M ) verschijnt in het aangrenzende selectievakje. Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; copyrightinformatie wordt aan alle volgende foto's toegevoegd.

informatie over copyright
  • Om ongeoorloofd gebruik van de namen van de artiest of de auteursrechthouders te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat [ Auteursrechtinformatie bijvoegen ] niet is geselecteerd voordat u de camera aan iemand anders uitleent of overdraagt. U moet er ook voor zorgen dat de velden voor de artiest en het auteursrecht leeg zijn.

  • Nikon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of geschillen die voortkomen uit het gebruik van de optie [ Copyrightinformatie ].

Foto-informatie

Copyrightinformatie is opgenomen in de opnamegegevens die worden weergegeven in het foto-informatiescherm.