Pasirinkite, ar galima fotografuoti prieš fotoaparatui sufokusuojant, kai pasirenkamas AF-C .

Variantas

apibūdinimas

G

[ Išleidimas ]

Nuotraukos gali būti daromos kaskart, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas (atleidimo prioritetas).

F

[ Fokusas ]

Fotografuoti galima tik tada, kai fotoaparatas yra sufokusuotas (fokusavimo prioritetas).

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas