Pasirinkite, ar ekspozicijos indikatorius rodomas su neigiamomis reikšmėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje, ar su teigiamomis reikšmėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.

Parinktis

apibūdinimas

V

Rodiklis rodomas su teigiamomis reikšmėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.

W

Rodiklis rodomas su neigiamomis reikšmėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas