Pasirinkite, ar objektyvo fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui automatinio fokusavimo režimu.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungti ]

Automatinį fokusavimą galima pakeisti sukant objektyvo fokusavimo žiedą (automatinis fokusavimas su rankiniu perreguliavimu). Fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, pakelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir dar kartą paspauskite jį iki pusės.

[ Išjungti ]

Objektyvo fokusavimo žiedo negalima naudoti rankiniam fokusavimui, kai pasirinktas automatinio fokusavimo režimas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas