Pasirinkite [ On ], jei norite tikslesnio fokusavimo prasto apšvietimo sąlygomis, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-S .

  • Fotografavimo režimu ši parinktis galioja tik režimuose P , S , A ir M .

  • b režimu [ Low-light AF ] nustatytas ties [ On ].

  • AF esant prastam apšvietimui išjungiamas fotografuojant intervaliniu laikmačiu ir filmuojant filmuojant su intervalu.

  • Fotoaparatui gali prireikti daugiau laiko fokusuoti, kai pasirinkta [ On ].

  • Kai veikia silpno apšvietimo AF, ekrane pasirodys „Low-light“. Ekrano atnaujinimo dažnis gali sumažėti.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas