Pasirinkus [ Center-weighted metering ], fotoaparatas, nustatydamas ekspoziciją, didžiausią svorį priskiria sričiai, esančiai fotografavimo ekrano centre. Pasirinktinis nustatymas b3 [ Centrinis svertinis plotas ] naudojamas norint pasirinkti didžiausio svorio ploto dydį, kai pasirenkamas [ Centrinis matavimas ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas