Pasirinkite fokusavimo taškų skaičių rankiniam fokusavimo taškui pasirinkti, kai AF srities režimui pasirinkta kita parinktis nei [ Auto-area AF ].

Parinktis

apibūdinimas

R

[ Visi taškai ]

Galima pasirinkti kiekvieną esamu AF srities režimu pasiekiamą fokusavimo tašką. Galimų taškų skaičius priklauso nuo AF srities režimo.

I

[ Kas kitas taškas ]

Pasirinkus [ Visi taškai ], galimų fokusavimo taškų skaičius sumažinamas iki ketvirtadalio galimo skaičiaus. Naudokite greitam židinio taško pasirinkimui. Fokusavimo taškų skaičius [ Pinpoint AF ] ir [ Wide-area AF (L) ] režimais nesikeičia.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas