Pasirinkite failų numeravimo parinktį.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Kai sukuriamas naujas aplankas arba į fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė, failų numeravimas tęsiamas nuo paskutinio naudoto numerio. Tai supaprastina failų valdymą, sumažindama pasikartojančių failų pavadinimų atsiradimą, kai naudojamos kelios kortelės.

[ Išjungta ]

Kai sukuriamas naujas aplankas arba įdedama nauja atminties kortelė, failų numeravimas pradedamas iš naujo nuo 0001. Jei dabartiniame aplanke jau yra vaizdų, failų numeravimas bus tęsiamas nuo didžiausio failo numerio dabartiniame aplanke.

Jei pasirinksite [ Išjungta ], kai pasirinksite [ On ], fotoaparatas išsaugos esamo failo numerį. Kitą kartą pasirinkus [ On ], failų numeravimas bus tęsiamas nuo anksčiau įrašytos reikšmės.

[ Atstatyti ]

Iš naujo nustatykite failų numeraciją [ On ]. Jei dabartinis aplankas tuščias, failų numeravimas bus pradėtas iš naujo nuo 0001, kai bus padaryta kita nuotrauka. Jei dabartiniame aplanke yra vaizdų, kitai nuotraukai bus priskirtas failo numeris, pridedant vieną prie didžiausio failo numerio dabartiniame aplanke.

Failų numerių seka
  • Jei nuotrauka nufotografuojama, kai dabartiniame aplanke yra paveikslėlis, kurio numeris 9999, bus sukurtas naujas aplankas ir failų numeravimas bus pradėtas iš naujo nuo 0001.

  • Kai dabartinis aplanko numeris pasieks 999, fotoaparatas nebegalės kurti naujų aplankų ir užrakto atleidimas bus išjungtas, jei:

    • dabartiniame aplanke yra 5000 nuotraukų (be to, filmavimas bus išjungtas, jei fotoaparatas apskaičiuos, kad failų skaičius, reikalingas norint įrašyti didžiausio ilgio filmą, sudarytų aplanką su daugiau nei 5000 failų), arba

    • dabartiniame aplanke yra paveikslėlis, kurio numeris yra 9999 (be to, filmavimas bus išjungtas, jei fotoaparatas apskaičiuos, kad failų, reikalingų norint įrašyti didžiausio ilgio filmą, skaičius būtų didesnis nei 9999).

Norėdami tęsti fotografavimą, pasirinkite [ Reset ] (Atstatyti) pasirinktiniam nustatymui d6 [ Failo numerių seka ], tada suformatuokite esamą atminties kortelę arba įdėkite naują atminties kortelę.

Aplankų numeracija
  • Jei nuotrauka padaroma, kai dabartiniame aplanke yra 5000 nuotraukų arba nuotrauka, kurios numeris 9999, bus sukurtas naujas aplankas ir pasirinktas kaip dabartinis aplankas.

  • Naujam aplankui priskiriamas vienu didesniu numeriu nei dabartinio aplanko numeris. Jei aplankas su šiuo numeriu jau yra, naujam aplankui bus priskirtas mažiausias galimas aplanko numeris.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas