Pasirinkite elementus, išvardytus i meniu, rodomame, kai fotografavimo režimu paspaudžiamas i mygtukas.

Peržiūrėkite atminties kortelės informaciją

Peržiūrėkite šiuo metu pasirinktą lizdą kaip naujų nuotraukų paskirties vietą ir kortelės vaidmenį 2 lizde, kai įdėtos dvi atminties kortelės. Ši parinktis gali būti naudojama norint peržiūrėti, bet ne pakeisti pasirinktą parinktį.

  • Kortos vaidmenį 2 lizde galima pasirinkti naudojant [ Role play by card in Slot 2 ] nuotraukų fotografavimo meniu.

Bluetooth ryšys

Įjungti arba išjungti Bluetooth.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas