Pasirinkite, kaip greitai bus sufokusuotas, jei kažkas pereina tarp objekto ir fotoaparato, kai fokusavimo režimui pasirenkamas AF-C .

  • Pasirinkite [ 5 (Delayed) ], kad padėtumėte sufokusuoti pradinį objektą.

  • Pasirinkite [ 1 (Quick) ], kad būtų lengviau perkelti fokusą į objektus, kertančius jūsų matymo lauką.

  • Jei AF srities režimui pasirinktas automatinis AF, blokuoto kadro AF atsakas veiks režimu [ 3 ], kai pasirenkamas [ 2 ] arba [ 1 (greitasis) ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas