Pasirinkite, ar įtaisytasis AF pagalbinis apšvietimas užsidega, kad padėtų fokusuoti fotografuojant, kai apšvietimas prastas.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Fotografavimo režimu apšvietimas užsidegs taip, kaip reikia, kai fokusavimo režimui pasirenkamas AF-S .

[ Išjungta ]

Apšvietimas neužsidega, kad padėtų fokusuoti. Kai apšvietimas prastas, fotoaparatas gali nesufokusuoti.

AF pagalbinis apšvietimas
  • AF pagalbinio apšvietimo diapazonas yra maždaug 1–3 m (3 pėdos 4 coliai–9 pėdos 10 colių).

  • Kai naudojate apšvietimą, nuimkite objektyvo gaubtus.

  • Neuždenkite AF pagalbinio apšvietimo, kai jis dega.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas