Pasirinkite iš toliau pateiktų fokusavimo taško rodymo parinkčių.

Rankinio fokusavimo režimas

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Fokusavimo taškas visą laiką rodomas rankinio fokusavimo režimu.

[ Išjungta ]

Fokusavimo taškas rodomas tik pasirenkant fokusavimo tašką.

Dinaminės srities AF pagalbinė priemonė

Pasirinkite, ar dinaminės srities AF režimu bus rodomas ir pasirinktas fokusavimo taškas, ir aplinkiniai fokusavimo taškai.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta ]

Rodyti pasirinktą fokusavimo tašką ir aplinkinius fokusavimo taškus.

[ Išjungta ]

Rodyti tik pasirinktą fokusavimo tašką.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas