Pasirinkite, ar fotoaparatas aptiks ir sufokusuos veidus ar akis (žmonių portretų ar šunų ir kačių), kai AF srities režimui pasirinktas [ Auto-area AF ].

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungtas veido ir akių aptikimas ]

Kai fotoaparatas aptinka žmogaus portreto objekto veidą, jis automatiškai sufokusuoja vieną ar kitą objekto akis. Jei akys neaptinkamos, fotoaparatas sufokusuos objekto veidą.

[ Veido aptikimas įjungtas ]

Kai fotoaparatas aptinka žmogaus portreto objekto veidą, jis automatiškai sufokusuoja objekto veidą.

[ Gyvūnų aptikimas įjungtas ]

Kai fotoaparatas aptinka šuns ar katės veidą, jis automatiškai sufokusuoja vieną ar kitą objekto akis. Jei akys neaptinkamos, fotoaparatas sufokusuos objekto veidą.

[ Išjungta ]

Veido ir akių aptikimas išjungtas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas