Pasirinkite, ar užrakto atleidimo mygtukas gali būti naudojamas fokusuoti. Jei pasirinkta [ AF-ON only ], fotoaparatas nesufokusuos, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Fokusą galima reguliuoti tik naudojant AF-ON mygtuką arba kitus valdiklius, kuriems priskirtas AF-ON, naudojant pasirinktinį nustatymą f2 [ Custom controls ].

Nesufokusuotas atleidimas

Norėdami pasirinkti, ar užraktą galima atleisti net tokiomis aplinkybėmis, kuriomis jis paprastai būtų išjungtas, pasirinkite Custom Setting a7 [ AF activation ], pažymėkite [ AF-ON only ] ir paspauskite 2 . Pasirinkus [ Įjungti ], užraktas gali būti atleistas bet kuriuo metu.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungti ]

Užrakto atleidimas įjungtas.

[ Išjungti ]

Užrakto atleidimas išjungtas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas