Pasirinkite filmavimo režimo fokusavimo greitį.

Naudodami [ Kada taikyti ] pasirinkite, kada bus taikoma pasirinkta parinktis.

Parinktis

apibūdinimas

D

[ visada ]

Filmavimo režimu fotoaparatas visą laiką fokusuoja pasirinktu greičiu.

E

[ Tik įrašant ]

Fokusas sureguliuojamas pasirinktu greičiu tik filmuojant. Kitu metu fokusavimo greitis yra „+5“ arba, kitaip tariant, kuo greitesnis.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas