Pasirinkite vaidmenį, priskirtą mygtukui J filmo režimu. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, mygtukas J gali būti naudojamas fokusavimui sekti ( subjekto sekimo AF ), kai AF srities režimui pasirinktas automatinis AF.

Vaidmuo

apibūdinimas

K

[ Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką ]

Paspaudus J pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.

p

[ Įjungti/išjungti mastelį ]

Paspauskite J , kad padidintumėte ekrano plotą aplink aktyvų fokusavimo tašką. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, dar kartą paspauskite J

Norėdami pasirinkti priartinimo koeficientą, pažymėkite [ Mastelio įjungimas/išjungimas ] ir paspauskite 2 .

1

[ Įrašyti filmus ]

Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite J Dar kartą paspauskite J , kad baigtumėte filmuoti.

[ Nėra ]

J paspaudimas fotografavimo metu neturi jokio poveikio.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas