Pasirinkite, ar E mygtukas reikalingas ekspozicijos kompensavimui.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įjungta (automatinis atstatymas) ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio galiojimo laikas.

[ Įjungta ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Ekspozicijos kompensavimas nenustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.

[ Išjungta ]

Ekspozicijos kompensavimas nustatomas paspaudus E mygtuką ir sukant pagrindinį komandų ratuką.

  • Ši parinktis galioja režimuose P , S ir A . Lengvas ekspozicijos kompensavimas negalimas kitais režimais.

  • Naudojamas komandų ratukas skiriasi priklausomai nuo fotografavimo režimo.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: filmas