Slett flere bilder.

Alternativ Beskrivelse
Q Valgt Slett valgte bilder.
i Velg dato Slett alle bilder tatt på valgte datoer.
R Alle Slett alle bildene i mappen som er valgt for avspilling.