Velg bildet som vises etter at et bilde er slettet.

Alternativ Beskrivelse
S Vis neste Følgende bilde vises (hvis det ikke er noe følgende bilde - dvs. hvis det slettede bildet var det siste bildet - vil det forrige bildet vises).
T Vis forrige Det forrige bildet vises (hvis det ikke er noe foregående bilde - dvs. hvis det slettede bildet var det første bildet - vil det neste bildet vises).
U Fortsett som før Hvis du rullet gjennom bildene i den rekkefølgen som ble tatt opp, vil følgende bilde vises som beskrevet for Vis neste . Hvis du rullet gjennom bildene i omvendt rekkefølge, vil det foregående bildet vises som beskrevet for Vis forrige .