Vurder bilder eller merk dem som kandidater for senere sletting. Trykk på 4 eller 2 for å utheve bilder og trykk på 1 eller 3 for å velge en vurdering fra null til fem stjerner, eller velg d for å merke bildet som en kandidat for senere sletting (for å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X knapp). Trykk på J for å avslutte når operasjonen er fullført.