Hvis er valgt, vil "høye" (portrett-orientering) bilder automatisk roteres for visning under avspilling. Merk at fordi selve kameraet allerede er i riktig retning under opptak, roteres ikke bildene automatisk under bildevisning.