Vis en lysbildefremvisning av bildene i gjeldende avspillingsmappe ( 0 Playback Folder ).

Alternativ Beskrivelse
Start Start lysbildefremvisning.
Bildetype Velg bildetypen som vises fra Stillbilder og filmer , Kun stillbilder og Kun filmer , eller velg Etter vurdering for å kun se bilder med valgte vurderinger (uthev vurderinger og trykk 2 for å velge eller oppheve valget).
Rammeintervall Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

For å starte lysbildefremvisningen, uthev Start og trykk på J . Følgende operasjoner kan utføres mens forestillingen pågår:

  • Hopp tilbake/hopp fremover : Trykk 4 for å gå tilbake til forrige bilde, 2 for å hoppe til neste bilde.
  • Se ytterligere bildeinfo : Trykk på 1 eller 3 for å endre eller skjule bildeinformasjonen som vises (kun stillbilder).
  • Pause : Trykk på J for å sette lysbildefremvisningen på pause. For å starte på nytt, uthev Start på nytt og trykk på J .
  • Juster volumet : Trykk på X under filmavspilling for å øke volumet, W for å redusere.
  • Gå ut til avspillingsmenyen : Trykk på G for å avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til avspillingsmenyen.
  • Gå ut til avspillingsmodus : Trykk på K for å avslutte lysbildefremvisningen og gå ut til avspillingsmodus.
  • Gå ut til opptaksmodus : Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

En dialogboks vises når forestillingen avsluttes. Velg Start på nytt for å starte på nytt eller Avslutt for å gå tilbake til avspillingsmenyen.