Velg informasjonen som er tilgjengelig i bildeinformasjonsvisningen for avspilling. Marker alternativer og trykk 2 for å velge eller oppheve valget; elementer som er valgt for visning under avspilling på full skjerm, indikeres med L -ikoner. For å gå tilbake til avspillingsmenyen, trykk på J .