Velg om bildene skal vises automatisk umiddelbart etter opptak.

Alternativ Beskrivelse
Bilder vises i den valgte skjermen (skjerm eller søker) etter hvert som de tas.
På (bare skjerm) Bilder vises kun etter opptak når skjermen brukes til å komponere bilder. Bilder vises ikke i søkeren under opptak.
Av Bilder kan bare vises ved å trykke på K -knappen.