Symbole i konwencje

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i konwencje:

D Ta ikona oznacza uwagi, informacje, które należy przeczytać przed użyciem tego produktu.
A Ta ikona oznacza wskazówki, dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne podczas korzystania z tego produktu.
0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych rozdziałów tego podręcznika.

Pozycje menu, opcje i komunikaty pojawiające się na wyświetlaczach aparatu są pogrubione . W niniejszej instrukcji wyświetlanie na monitorze aparatu iw wizjerze podczas fotografowania jest określane jako „ekran fotografowania”; w większości przypadków ilustracje przedstawiają monitor.

Ten aparat wykorzystuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC, określane w tej instrukcji jako „karty pamięci”.

W niniejszej instrukcji smartfony i tablety są określane jako „urządzenia inteligentne”.

Ustawienia aparatu

W objaśnieniach w tej instrukcji przyjęto, że używane są ustawienia domyślne.

A Twojego bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem aparatu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w części „Zasady bezpieczeństwa” ( 0 Zasady bezpieczeństwa ).