Po pierwszym włączeniu aparatu zostanie wyświetlony monit o wybranie języka za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J

Naciśnij przycisk G , a następnie użyj wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J , aby ustawić zegar aparatu. Żadne inne operacje nie mogą być wykonywane przed ustawieniem zegara.

q

Wybierz strefę czasową

w

Wybierz format daty

e

Wybierz opcję czasu letniego

r

Ustaw godzinę i datę (pamiętaj, że aparat korzysta z zegara 24-godzinnego)

Ikona t („Zegar nie jest ustawiony”)

Zegar aparatu jest zasilany z niezależnego, ładowanego źródła zasilania, które jest ładowane w razie potrzeby po zainstalowaniu głównego akumulatora. Dwa dni ładowania pozwolą na zasilanie zegara przez około miesiąc. Jeśli ikona t miga na wyświetlaczu, zegar został zresetowany, a data i godzina zapisane z nowymi zdjęciami nie będą prawidłowe. Użyj opcji Strefa czasowa i data > Data i godzina w menu ustawień, aby ustawić poprawną godzinę i datę na zegarze ( 0 Strefa czasowa i data ).

SnapBridge

Użyj aplikacji SnapBridge, aby zsynchronizować zegar aparatu z zegarem smartfona lub tabletu (urządzenia inteligentnego). Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy online SnapBridge.