Naciśnij przycisk O , aby usunąć bieżące zdjęcie, lub użyj opcji Usuń w menu odtwarzania, aby usunąć wiele wybranych zdjęć, wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia lub wszystkie zdjęcia w bieżącym folderze odtwarzania (nie można usunąć chronionych zdjęć). Należy zachować ostrożność podczas usuwania zdjęć, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.

Podczas odtwarzania

Naciśnij przycisk O , aby usunąć bieżące zdjęcie.

 1. Naciśnij przycisk O

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

 2. Naciśnij ponownie przycisk O

  Aby usunąć zdjęcie, ponownie naciśnij przycisk O Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij K .

Menu odtwarzania

Pozycja Usuń w menu odtwarzania zawiera następujące opcje. Pamiętaj, że w zależności od liczby zdjęć, usunięcie może zająć trochę czasu.

Opcja Opis
Q Wybrany Usuń wybrane zdjęcia.
i Wybierz datę Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni ( 0 Wybierz datę: usuwanie zdjęć zrobionych w wybrane dni ).
R Wszystko Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym do odtwarzania ( 0 Folder odtwarzania ).

Wybrane: usuwanie wybranych zdjęć

Aby usunąć wiele wybranych zdjęć, wybierz Wybrane i wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz zdjęcia.

  Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij zdjęcie i dotknij przycisku W , aby je zaznaczyć lub cofnąć wybór. Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną O (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie, dotknij i przytrzymaj przycisk X ). W razie potrzeby powtórz, aby wybrać dodatkowe zdjęcia.

 2. Usuń wybrane zdjęcia.

  Naciśnij J . Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia; wyróżnij Tak i naciśnij J .

Wybierz datę: usuwanie zdjęć zrobionych w wybrane daty

Aby usunąć wszystkie niechronione zdjęcia zrobione w wybrane dni, w menu odtwarzania wybierz kolejno Usuń > Wybierz datę i wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz daty.

  Wyróżnij datę i naciśnij 2 , aby wybrać wszystkie zdjęcia zrobione wyróżnionego dnia. Wybrane daty są oznaczone ikoną M Powtórz według potrzeb, aby wybrać dodatkowe daty; aby odznaczyć datę, podświetl ją i naciśnij 2 .

 2. Usuń zdjęcia zrobione w wybranych dniach.

  Naciśnij J . Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia; wyróżnij Tak i naciśnij J .