Aby wyświetlić wersję oprogramowania aparatu lub zaktualizować oprogramowanie aparatu, wybierz Wersja oprogramowania w menu ustawień. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe aparatu Z 50 jest dostępne do pobrania w Centrum pobierania firmy Nikon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/