Zapoznaj się z tym rozdziałem, aby uzyskać informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu aparatu (monitor i wizjer). W celach ilustracyjnych, wyświetlacze są pokazane z zapalonymi wszystkimi wskaźnikami.

Monitor: tryb zdjęć

Na monitorze w trybie zdjęć pojawiają się następujące wskaźniki.

1 Tryb strzelania
2 Elastyczny wskaźnik programu
3 Tryb ustawień użytkownika
4 Nawiasy pola AF
5 Tryb z błyskiem
6

Wskaźnik timera interwału

Wskaźnik „Zegar nie jest ustawiony”

Wskaźnik „Brak karty pamięci”

7 Tryb zwolnienia
8 Punkt ostrości
9 Tryb ostrości
10 Tryb pola AF
11 Aktywne oświetlenie D
12 Sterowanie obrazem
13

Wskaźnik połączenia Bluetooth

Tryb samolotowy

14 Balans bieli
15 Rozmiar obrazu
16 Jakość obrazu
17 i ikona
18

Wskaźnik braketingu ekspozycji

Wskaźnik braketingu balansu bieli

Wskaźnik braketingu ADL

Wskaźnik HDR

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji

19

Liczba zdjęć pozostałych w sekwencji braketingu ekspozycji

Liczba pozostałych zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli

Liczba zdjęć pozostałych w sekwencji braketingu ADL

Różnica ekspozycji HDR

Liczba ekspozycji (wielokrotna ekspozycja)

20

Wskaźnik ekspozycji

Wyświetlacz kompensacji ekspozycji

Wskaźnik postępu braketingu:

Braketing ekspozycji

21 Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
22 „k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć)
23 Liczba pozostałych ekspozycji
24

Wskaźnik połączenia Wi-Fi

Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania

25 Czułość ISO
26

Wskaźnik czułości ISO

Automatyczny wskaźnik czułości ISO

27 Wskaźnik kompensacji ekspozycji
28 Wskaźnik kompensacji błysku
29 Otwór
30 Śledzenie tematu
31 Czas otwarcia migawki
32 Wskaźnik blokady FV
33 Dozowanie
34 Wskaźnik ostrości
35 Wskaźnik baterii
36 Wykrywanie migotania
37

Typ migawki

Cicha fotografia

38 Tryb opóźnienia ekspozycji
39 Blokada automatycznej ekspozycji (AE)
40 Optyczny wskaźnik VR
41 Strzelanie dotykowe
42 Wskaźnik podglądu na żywo
43 Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenia dotyczące temperatury

Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze wraz z licznikiem czasu (po osiągnięciu trzydziestu sekund licznik czasu zmieni kolor na czerwony). W niektórych przypadkach licznik czasu może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania wyłączy się automatycznie, aby chronić wewnętrzne obwody aparatu.

Wyświetlacz informacyjny

1 Tryb strzelania
2 Elastyczny wskaźnik programu
3 Tryb ustawień użytkownika
4 Czas otwarcia migawki
5 Otwór
6

Wskaźnik braketingu ekspozycji

Wskaźnik braketingu balansu bieli

Wskaźnik braketingu ADL

Wskaźnik HDR

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji

7 „k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć)
8 Liczba pozostałych ekspozycji
9

Wskaźnik ekspozycji

Wyświetlacz kompensacji ekspozycji

Wskaźnik postępu braketingu:

Braketing ekspozycji

Braketing balansu bieli

Braketing ADL

10 i ikona
11 Czułość ISO
12

Wskaźnik czułości ISO

Automatyczny wskaźnik czułości ISO

13 Wskaźnik blokady FV
14 Blokada automatycznej ekspozycji (AE)
15 Wskaźnik kompensacji błysku
16

Wskaźnik kompensacji ekspozycji

Wartość kompensacji ekspozycji

17

Wskaźnik połączenia Bluetooth

Tryb samolotowy

18

Wskaźnik połączenia Wi-Fi

Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania

19 Wskaźnik redukcji szumów długiej ekspozycji
20

Typ migawki

Cicha fotografia

21 Tryb opóźnienia ekspozycji
22

Wskaźnik timera interwału

Wskaźnik „Zegar nie jest ustawiony”

23 Tryb sterowania lampą błyskową
24 Wskaźnik sygnału dźwiękowego
25 Wskaźnik baterii
26 Wbudowane Wi-Fi
27 Tryb zwolnienia
28 Tryb pola AF
29 Tryb ostrości
30 Optyczna VR
31 Aktywne oświetlenie D
32 Dozowanie
33 Rozmiar obrazu
34 Balans bieli
35 Sterowanie obrazem
36 Jakość obrazu
37 Tryb z błyskiem
38 Ostrzeżenie o temperaturze

Monitor: tryb filmowy

W trybie filmowania na monitorze pojawiają się następujące wskaźniki.

1

Wskaźnik nagrywania

Wskaźnik „Brak filmu”

2 Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu
3 Pozostały czas
4 Nazwa pliku
5 Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia)
6 Poziom głośności
7 Czułość mikrofonu
8 Pasmo przenoszenia
9 Elektroniczny wskaźnik VR
10 Redukcja szumu wiatru

Wizjer: tryb zdjęć

W wizjerze w trybie zdjęć pojawiają się następujące wskaźniki.

1 Wskaźnik baterii
2 Wskaźnik podglądu na żywo
3 Optyczny wskaźnik VR
4 Tryb z błyskiem
5 Tryb zwolnienia
6 Tryb ostrości
7 Tryb pola AF
8 Aktywny wskaźnik D-Lighting
9 Wskaźnik kontroli obrazu
10 Balans bieli
11 Jakość obrazu
12 Rozmiar obrazu
13

Wskaźnik połączenia Bluetooth

Tryb samolotowy

14

Wskaźnik połączenia Wi-Fi

Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania

15 Punkt ostrości
16 Wykrywanie migotania
17 Śledzenie tematu
18

Wskaźnik braketingu ekspozycji

Wskaźnik braketingu balansu bieli

Wskaźnik braketingu ADL

Wskaźnik HDR

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji

19

Liczba zdjęć pozostałych w sekwencji braketingu ekspozycji

Liczba pozostałych zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli

Liczba zdjęć pozostałych w sekwencji braketingu ADL

Różnica ekspozycji HDR

Liczba ekspozycji (wielokrotna ekspozycja)

20 Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
21 „k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć)
22 Liczba pozostałych ekspozycji
23 Czułość ISO
24

Wskaźnik czułości ISO

Automatyczny wskaźnik czułości ISO

25 Wskaźnik kompensacji ekspozycji
26 Wskaźnik kompensacji błysku
27

Wskaźnik ekspozycji

Wyświetlacz kompensacji ekspozycji

Wskaźnik postępu braketingu:

Braketing ekspozycji

28 Otwór
29 Czas otwarcia migawki
30 Blokada automatycznej ekspozycji (AE)
31 Tryb ustawień użytkownika
32 Elastyczny wskaźnik programu
33 Tryb strzelania
34 Dozowanie
35 Wskaźnik ostrości
36 Wskaźnik blokady FV
37 Tryb opóźnienia ekspozycji
38

Typ migawki

Cicha fotografia

39

Wskaźnik timera interwału

Wskaźnik „Zegar nie jest ustawiony”

Wskaźnik „Brak karty pamięci”

40 Nawiasy pola AF
41 Ostrzeżenie o temperaturze

Wizjer: tryb filmowy

W trybie filmowania w wizjerze pojawiają się następujące wskaźniki.

1 Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu
2 Nazwa pliku
3

Wskaźnik nagrywania

Wskaźnik „Brak filmu”

4 Pozostały czas
5 Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia)
6 Poziom głośności
7 Czułość mikrofonu
8 Pasmo przenoszenia
9 Redukcja szumu wiatru
10 Elektroniczny wskaźnik VR