Użyj przycisku A ( L ), aby zabezpieczyć zdjęcia przed przypadkowym usunięciem. Należy pamiętać, że nie zapobiega to usuwaniu zdjęć podczas formatowania karty pamięci.

  1. Wybierz obraz.

    Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie i wyświetlić zdjęcie, które chcesz chronić.

  2. Naciśnij przycisk A ( L ).

    Chronione zdjęcia są oznaczone ikoną P ; aby usunąć ochronę, wyświetl zdjęcie i ponownie naciśnij przycisk A ( L ).

Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć

Aby usunąć ochronę wszystkich zdjęć w folderze lub folderach aktualnie wybranych jako Folder odtwarzania w menu odtwarzania, wybierz opcję Unprotect all w menu i .