W trybach innych niż b kompensacja ekspozycji może być używana do zmiany ekspozycji w stosunku do wartości sugerowanej przez aparat, dzięki czemu zdjęcia stają się jaśniejsze lub ciemniejsze. Wybieraj spośród wartości od –5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV (prześwietlenie) dla zdjęć lub od -3 do +3 EV dla filmów. Domyślnie korekty kompensacji ekspozycji są dokonywane w krokach co 1/3 EV. Można to zmienić na 1/2 EV przy użyciu ustawienia osobistego b1 (Krok EV zmiany ekspozycji ). Ogólnie rzecz biorąc, wartości dodatnie sprawiają, że obiekt jest jaśniejszy, a wartości ujemne — ciemniejszy.

-1 EV

Brak kompensacji ekspozycji

+1 EV

Aby wybrać wartość kompensacji ekspozycji, naciśnij przycisk E i obracaj pokrętłem sterowania, aż zostanie wyświetlona żądana wartość.

Pomocnicze pokrętło sterowania

Przycisk E

Główne pokrętło poleceń

Przy wartościach innych niż ±0,0 aparat wyświetla ikonę E (tryb filmu) lub ikonę E i wskaźnik ekspozycji (tryb zdjęć) po zwolnieniu przycisku E Bieżącą wartość kompensacji ekspozycji można potwierdzić, naciskając przycisk E

Monitor

Wizjer

Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając kompensację ekspozycji na ±0. Z wyjątkiem trybów h i q kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu (w trybach h i q kompensacja ekspozycji zostanie zresetowana po wybraniu innego trybu lub wyłączeniu aparatu).

Tryb M

W trybie M kompensacja ekspozycji wpływa tylko na wskaźnik ekspozycji; czas otwarcia migawki i przysłona nie zmieniają się. Wskaźnik ekspozycji i bieżącą wartość kompensacji ekspozycji można wyświetlić, naciskając przycisk E

Fotografia z lampą błyskową

Gdy używana jest wbudowana lampa błyskowa lub opcjonalna lampa błyskowa, kompensacja ekspozycji wpływa zarówno na moc błysku, jak i ekspozycję, zmieniając jasność zarówno głównego obiektu, jak i tła. Ustawienia osobistego e3 ( Kompensacja ekspozycji dla lampy błyskowej ) można użyć do ograniczenia efektów kompensacji ekspozycji tylko do tła.