Poniżej opisano nowe funkcje dostępne z oprogramowaniem sprzętowym aparatu „C” w wersji 2.10.

Zapisywanie pozycji ostrości

Do menu ustawień dodano opcję Zapisz pozycję ostrości . Jeśli wybrane jest Włączone , pozycja ostrości obowiązująca po wyłączeniu aparatu zostanie przywrócona po ponownym włączeniu aparatu.

  • Pozycja ostrości może się zmieniać wraz z regulacją powiększenia lub wahaniami temperatury otoczenia.
  • Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aparat jest używany z obiektywami z autofokusem z mocowaniem Z.
  • Wybranie Włącz może wydłużyć czas uruchamiania aparatu.