Aby wyświetlić opcje odtwarzania, wybierz zakładkę D w menu aparatu.

Opcja

Zobacz też

Aby zapoznać się z ustawieniami domyślnymi menu, zobacz „Domyślne ustawienia menu odtwarzania” ( 0 Ustawienia domyślne menu odtwarzania ).