Akumulator można ładować za pomocą dołączonej ładowarki.

Bateria i ładowarka

Przeczytaj i postępuj zgodnie z ostrzeżeniami i przestrogami zawartymi w rozdziałach „Zasady bezpieczeństwa” ( 0 Zasady bezpieczeństwa ) i „Obsługa aparatu i akumulatora: Przestrogi” ( 0 Zasady dbania o aparat i akumulator: Przestrogi ).

Ładowarka baterii

Włóż baterię i podłącz ładowarkę. Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana po około 2 godzinach i 30 minutach.

W niektórych krajach lub regionach ładowarka może być dostarczana z podłączonym adapterem.

Lampka CHARGE będzie migać podczas ładowania akumulatora.

Ładowanie baterii (miga)

Ładowanie zakończone (stałe)