Poniższa tabela przedstawia przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na karcie SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP o pojemności 32 GB przy różnych ustawieniach jakości i rozmiaru zdjęcia, gdy w opcji Wybierz obszar zdjęcia wybrano DX (24 × 16) (stan na kwiecień 2019 r.) .

Jakość obrazu Rozmiar obrazu Rozmiar pliku 1 Liczba zdjęć 1 Pojemność bufora 1, 2
NEF (RAW) 12-bitowy 19,9 MB 846 35
14-bitowy 24,7 MB 743 30
JPEG W porządku Wielki 9,2 MB 2100 71
Średni 6,3 MB 3400 100
Mały 3,5 MB 6200 100
Normalna Wielki 5,5 MB 4100 100
Średni 3,3 MB 6600 100
Mały 1,8 MB 11 800 100
Podstawowy Wielki 2,3 MB 8000 100
Średni 1,6 MB 12.600 100
Mały 1,0 MB 21 600 100

Wszystkie liczby są przybliżone. Rozmiar pliku, a wraz z nim pojemność bufora i liczba obrazów, które można nagrać, różnią się w zależności od nagrywanej sceny.

Maksymalna liczba ekspozycji, które można zapisać w buforze pamięci przy ISO 100. Może spaść, jeśli włączona jest automatyczna kontrola dystorsji.