Aby włączyć migawkę elektroniczną i wyeliminować hałas i wibracje spowodowane działaniem migawki mechanicznej, wybierz Włącz dla Cicha fotografia w menu fotografowania. Niezależnie od ustawienia wybranego dla opcji sygnału dźwiękowego w menu ustawień, żaden sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany podczas ustawiania ostrości przez aparat lub podczas odliczania czasu samowyzwalacza. Zwróć uwagę, że migawka elektroniczna będzie używana niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego d4 ( Typ migawki ).

Ikona jest wyświetlana podczas wykonywania zdjęć w trybie cichym. W trybach wyzwalania migawki innych niż Ciągły H (rozszerzony) wyświetlacz na chwilę zgaśnie po zwolnieniu migawki, aby zasygnalizować zrobienie zdjęcia.

Włączenie cichego fotografowania zmienia szybkość rejestracji klatek dla trybów zdjęć seryjnych i wyłącza niektóre funkcje, w tym wysoką czułość ISO (Hi 1, Hi 2), lampę błyskową, redukcję szumów przy długiej ekspozycji i redukcję migotania.

Cicha fotografia

Wybranie Włącz w przypadku cichej fotografii wycisza migawkę, ale nie zwalnia to fotografów z konieczności poszanowania prywatności i praw do zdjęć ich fotografowanych osób. Chociaż dźwięk mechanicznej migawki jest wyciszony, inne dźwięki mogą być nadal słyszalne, na przykład podczas autofokusa lub regulacji przysłony. Podczas fotografowania w trybie cichym migotanie, pasy lub zniekształcenia mogą być widoczne na wyświetlaczu i na ostatecznym zdjęciu przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym lub gdy aparat lub obiekt poruszają się podczas fotografowania. Mogą również pojawić się postrzępione krawędzie, kolorowe obwódki, mora i jasne plamy. Jasne obszary lub pasma mogą pojawić się w niektórych obszarach kadru z migającymi znakami i innymi przerywanymi źródłami światła lub jeśli obiekt zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła.