Poniżej przedstawiono typy połączeń sieciowych dostępnych z kamerą.